Hefte:
Friluftsparken

Vest-Agder fylkeskommune har bidratt sterkt til at friluftsparken i Søgne har blitt et populært turmål for befolkningen i fylket. Nå har de også vært med på å gi ut en guide over flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann. Vi har tatt en nærmere titt på heftet, som nå foreligger rykende ferskt fra trykkeriet.

Av Lars

ForsidebildeFriluftsparken har et variert landskap fra svaberg mot sjøen, småkupert kyst, skogkledd heiterreng og med Donevannet som et viktig landskapselement. Området har en spennende flora og fauna og Agder naturmuseum og botaniske hage v/ konsulent Asbjørn Lie har på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune registrert planter, fugl og annet dyreliv i tilknytning til friluftsparken.
Dessuten har førstekonservator Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum og botaniske hage registrert hageplantene på det fredede kystbruket Romsviga. Registreringene av floraen og faunaen i området er på ingen måter fullstendig, men den gir en oversikt over hva man som turgjenger i området faktisk kan observere.

Heftet begynner med et tegnet kart over friluftsparken, og man får da et godt inntrykk av hvor variert landskapet her er. Det strekker seg fra hav til hei, og gir mulighet for mange aktiviteter og opplevelser. Hele året rundt. Det er sånt vi liker her på adrenaline.no.

Så følger en del kapitler om vegetasjonen. Teksten i kapitlene er ledsaget av flotte bilder, som er "presset" inn i heftet. Dette gir en artig designløsning.

Deretter følger kapitler om fugl, pattedyr, krypdyr, insekter og kystbruket. Hagen i Romsviga har også fått et eget kapittel. Til slutt er alle blomstene som er funnet i området samlet i en blomstertabell. Kanskje klarer du å finne noen nye arter i sommer? Da vil i så fall Agder Naturmuseum gjerne høre fra deg. De har laget heftet i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

På siste omslagsside er det korte fakta om Allemannsretten, og denne informasjonen kan ikke bli gjengitt for ofte...


Denne anmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 19.4.2007

Friluftsparken
Flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann

Utgitt av Vest-Agder fylkeskommune og Agder naturmuseum våren 2007. Heftet kan fås fra:

  • Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimleveien 23, Gimle gård
  • Midt-Agder friluftsråd,
    Tollbodgt 31
  • Kristiansand og Oppland turistforening, Kirkegaten 15

Heftet koster kr 50,- og vil også bli solgt fra friluftskafeen i Helleviga når denne åpner for sesongen.