Vett og uvett

Vi er i adrenaline.no vil at flest mulig skal få del i friluftslivets gleder. Da er det viktig å bruke hodet, og ved siden av ”Tur etter evne” er ”Sporløs ferdsel” kjempeviktig. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen av fallgruvene. Hvis du føler deg truffet, så er det heldigvis aldri for sent å forbedre seg! Dessuten trengs det dessverre fortsatt noen til å plukke opp etter andre…

Av Lars

Når flasker knuses er det nesten bestandig ølflasker, og de ligger på de beste strendene...Det er nemlig ikke alle som lever etter regelen om at alt en tar med ut i naturen, og skal være med tilbake. Hvis vi skal sette opp en verstingliste, så vil den se slik ut:

- Flasker.
- Bål på svaberg.
- Engangsgriller.
- Godteripapir.

Flasker
De aller fleste flaskene og boksene som hives rundt i naturen er med alkoholholdige drikkevarer. Dessverre ser det ut som om ølflasker også gjerne bør knuses. Dette fører til skader på badeplasser og kanskje også på dyr. Dessuten er det brannfarlig. Og ikke minst – det er helt unødvendig! Kanskje en skulle hatt en kampanje gående der folk ble oppfordret til å se på naturen som rus nok i seg selv? Uansett hva en drikker – emballasjen skal med hjem!

Her hawr svaberget sprukket opp under bålet, og ringen er ikke fjernet etter bruk...Bål
I Norge er det forbudt med bål mellom 15. april og 15. september i og i nærheten av skog. Svabergene i nærheten av sjø og vann er yndede bålsteder. Dessverre fyres det opp rett på sva berget, og det fører til sprekker. Egentlig en ubotelig skade på grunn av ren tankeløshet. Folk er som regel flinke til å legge steiner i ring, men tenker ikke på varmen som går nedover. Et bål skal ha noe under også! Sand og stein er fint underlag. Dessuten gjelder regelen om at et bål ikke skal være synlig i etterkant. Legg derfor tilbake steiner og sand du bruker til en eventuell bålplass!

Engangsgriller
At det ikke er blitt en kraftig avgift på disse er helt utrolig! Dette er et godt symbol på et forbrukersamfunn som har gått helt av skaftene. Kostnadene ved kjøp av en engangsgrill er latterlig lave i forhold til de reelle kostnadene. Etter hvert kommer det flere og flere alternative smågriller – gå for disse i stedet. Gjenbruk er best! Dessuten kan du lage en grill med steiner, hvis du bare har med deg en grillrist…

Godteripapir
Ofte er dette plast eller sølvpapir, og det blir ikke så fort borte. Derfor skal det med tilbake. Særlig er dette et problem med skoleklasser på tur. De er vant til å kaste alt der de finner det for godt, og at noen plukker det opp etter dem. Her er det viktig med bevisstgjøring! Det er ikke nok å legge godteri-emballasjen under litt snø!

Friluftsliv er viktig, og kommer til å bli enda viktigere. Derfor er det veldig viktig å ta vare på den urørte naturen. Ikke etterlate seg spor, slik at andre kan ha den samme opplevelsen som du har hatt! God – SPORLØS – tur!!!


Denne oppfordringen ble publisert på adrenaline.no 3.6.2005

"Sporløs ferdsel er helt essensielt for å ta vare på allemannsretten, naturopplevelsen og gleden ved fri natur. Pass ikke bare på ditt eget, men ta med det andre også har slengt rundt seg..."