Panorama fra "Oddersjaa"

Hvis du synes det gikk for kjapt å laste ned panorama-bildet fra "Den omvendte båd", kan du prøve dette fra "Oddersjaa". Dette punktet ligger litt vest for "Båden" på 229 moh.

Av Lars

Kom gjerne med tilbakemelding på hva dere synes!


Dette eksperimentet ble publisert på adrenaline.no 20.5.2001

For å lage et panorama - det vil si et 360 graders bilde, kreves flere bilder som blir tatt ved siden av hverandre.

Disse mates så inn i et program, som "skjøter" bildene sammen.

Så brukes en Java-applet (et lite program) til å vise det store bildet på en web-side.

Så kan du styre deg rundt i bildet - zoome inn og ut.