Min første ferietur på tandemsykkel
Foto: John Sandell
Sommeren 2006

001_Klar_for_turen 002_Mellom_Sogne_og_Alo_nord 003_John_drikker 004_Mellom_Sogne_og_Alo_sor 005_Mandalbrygge
006_Mandelbrygge 007_Lunsj_Mandal 008_Mandalsfjorden_elva 009_Volkeris_Mandal 010_Sjolingstad_Uldvarefabrik
011_Sjolingstad_Uldvarefabrikk 012_Sjolingstad_Uldvarefabrikk_inngangspartiet 013_Sjoen_mot_Lindesnes 014_Bekken 015_Bekken
016_Volker_lager_var_1middag 017_Spiseplassen 018_John_passer_maten 019_Maten_snart_ferdig 020_Sykkelvei_til_Farsund
021_John_med_dagboka 022_Loggforing_ma_til_Farsund 023_Selv_midt_pa_natta_Farsund 024_Teltet_var_Lomsesanden_campingplass 025_Vi_spiser_frokost
026_Borhaug 027_Borhaug 028_Klar_til_a_komme_videre 029_Utsikt_mot_Lista 030_Mot_Lista
031_Mot_Lista 032_Volker_mekker 033_Klar_til_aa_sette_nye_eiker 034_Defekte_eiker 035_Eiker
036_Sykkelen_er_klar 037_Kort_rast_ved_Kveinesdalskommunegrense 038_Nye_E39_veien_og_tunnelen 039_Fedabruen 040_Fedafjorden_syd
041_Feda-broen_mot_vest 042_Fedafjorden_nord-vest 043_Fedafjorden_mot_nord 044_Fedabroen_mot_vest 045_Naturen_mellom_Kvinesdal_og_Flekkefjord
046_Veien_mot_Flekkefjord 047_John 048_Naturen_i_solnedgang 049_Skogsveen_John_skifter_klaer 050_Campe_paa_skogsveien
051_Volker_tar_kveldsdukkert 052_John_holder_seg_paa_land 053_Klargjoering_til_kveldsmat 054_John_godt_beskyttet_mot_knott_og_mygg 055_Aana-Sira
056_Aana-Sira 057_Aana-Sira 058_Broedkniv 059_Forsinket_frokost_Aana-Sira 060_Der_vi_handlet_mat_til_frokost
061_Demningen_ved_Aana-sira 062_Veistrekningens_hoyeste_punkt 063_Volker_og_John_271_moh 064_Jossingsfjorden 065_Fjellene_fra_Jossingshavn
066_Fjellene_fra_Jossingshavn 067_Fjellene_fra_Jossingshavn 068_Jossingsfjord_fra_havnen 069_Jossingsfjorden 070_Fjellene_ved_veien
071_Fjellveggen_langs_med_veien_opp_fra_Jossingshamnen 072_Fra_en_utsiktpost_mot_Jossingsfjorden 073_Fjellstruktur 074_Fjellstruktur 075_Jossingsfjorden
076_Bratt_stigning_denne_strekningen 077_Volker_kort_pause_etter_lange_baken_og_tunnelen_bak 078_Volker_kort_pause_etter_lange_baken_og_tunnelen_bak 079_En_utsiktpost_med_historisk_begivenhet_fra_krigen_og_utsikt 080 _Historisk_begivenhet_fra_krigen_rundt_Jossingfjord
081_Utsiktposten_rundt_Jossingsfjord 082_Fra_utsiktposten_rundt_Jossingsfjorden 083_Fra_utsiktposten_rundt_Jossingsfjorden 084_Fem_med_verktoy 085_Volker_slapper_av
086_mens_John_spiser 087_Egersund_camp_Volker_leser_siste_nytt 088_Egersund_leser_siste_nytt 089_Lauvik_fergeleie 090_Bruker_ventetiden_mekke_sykkelen
091_Ikke_den_fergen_vi_skal_reise_med 092_Lysefjord 093_Lysefjord 094_Volker_venter_paa_fergen 095_Ombord_i_fergen
096_Lysefjord_fra_fergen 097_En_av_de_mange_fjellene 098_Fjellene_i_Lysefjorden 099_Fjellene_i_Lysefjorden 100_Fjellene_i_Lysefjorden
101_Fjellene_i_Lysefjorden 102_Fjellene_i_Lysefjorden 103_Fjellene_i_Lysefjorden 104_Fjellene_i_Lysefjorden 105_En_av_smaahavnene_i_Lysefjord
106_Fjellene_i_Lysefjorden 107_Fjellene_i_Lysefjorden 108_Fjellene_i_Lysefjorden 109_Fjellene_i_Lysefjorden 110_Fjellene_i_Lysefjorden
111_Lysebotn 113_Lysbotn_camp_pl_Pakket_ferdig 114_Morgensol_mot_Lysfjord 115_Morgensol_Lysefjord 116_Lyseveien_John_toerster
117_Glimt_av_haarnaalsvingene 118_Del_av_fjellskraaningen,_Lyseveien 119_Fjellstrukturen 120_Del_av_haarnaalsvingene 121_Utsikten_mot_Lysefjord
122_Utsikt_mot_Lysefjord 123_Fjellvidda 124_John_spiser_fransk_baguetti 125_Del_av_vidda_mot_vest 126_Sjekker_sykkelen
127_Volker_tar_kort_pust_etter_en_lang_stingning 128_Vidda_paa_vei_mot_Brokke 129_En_av_de_mange_kjedeavhoppingene 130_Kommet_til_setesdalen 131_Paa_vei_nedover_setesdalen
132 _Det_andre_skiltet_paa_veiskillet 133_John_loggforer_ved_vannet 134_Raster_ved_elva 135_En_del_av_fjellene_i_setesdalen 136_Ose_campingplass
137_Ose_cam_pl_Klar_for_siste_etappen 138_Tormod_stoppet_hilset_paa_oss 139_Lunsj_Bygland 140_Ved_Evje_Volker_trenger_pust_i_varmen 141_Ved_Kilefjord_Volker_lager_middag
142_Det_smakte_godt 143_Endelig_hjemme_John_ble_mott_av_Julande_og_Panter 144_John_og_Volker_veis_ende 145_John_hjelper_til_med_pakking 146_Campinglivet
147_Teltet_paa_skogsvei_utenfor_Flekkefjord 148_John_ved_vannet_skogsveien 149_Egersund_campingplass 150_Egersund_cam_pl_foer_avgang 151_Lysefjord
152_John_ombord_i_fergen 153_Lysefjord 154_Lysefjord