Kajakk og kano:
Bæring og trilling

Padleturene dine får nye muligheter hvis du kan bære/trille kajakken på noen strekninger. I den første versjonen av denne guiden hadde vi få slik vann å by på, men den guiden du nå har i hendene har et godt utvalg. Da kan det være nyttig å se litt på forskjellige måter å frakte kano/kajakk over land på.

Av Lars

Hanefossen - her må det trilles...Før vi går løs på det rent praktiske, så vil vi vie litt plass til hvorfor vi bruker tralle. Det er selvsagt for å komme forbi stryk og fosser, men når er det nødvendig å gå forbi? Hvor god du er til å padle spiller selvfølgelig inn. En annen ting er vannstand. Elvene vi har beskrevet har forskjellig vannstand gjennom året, og enkel padling i en årstid kan være seriøs i en annen. Derfor er det viktig å synfare. Det skal ikke gjøres fra båten. Da har du et svært lavt utsiktspunkt. Fra dette perspektivet kan det se ut som om elva sildrer rolig nedover, men så ser du ikke et dropp på et par meter midt i. Siste stryket i vår beskrivelse av Skjeggedalsåna er et slikt… Derfor må du på land! Synfar hele strekningen – helt til det blir rolig igjen. Ta også høyde for at du kan gå rundt, slik at du har god tid på å få samlet utstyr/komme til land før neste stryk/foss. Legg gjerne inn litt ekstra sikkerhetsmarginer, og kjenn dine egne grenser. Så over til det mer praktiske.

Bæring er helt klart enklest hvis man er flere. Det gjelder både for bæring av kano og kajakk. Kanoen har den fordelen at den raskt kan pakkes om. Har du pakket med omhu, kan du bare ta med sekken på første bæring, og kanoen på neste. En kajakk pakket for overnattingstur er litt mer omstendelig å pakke om. Dessuten er den heller ikke så enkel å bære alene. En del kanoer har støtte til skuldrene, slik at du kan ta den på hodet. Gå forsiktig! Det gjelder også hvis dere er to, og begge har kanoen over hodet. Et alternativ til å bære kajakken kan være å dra den. Dette går fint på lyng og gress. Du må nok anta at det blir litt riper i kajakken, men den skal jo brukes. Da slipper du å pakke om. Hvis du har en kuhale med strikk, så fester du bare denne i redningsvesten (se bilde).

Bruke kajakken som pulk - kjapt og enkelt.

Trilling av kano/kajakk er enklere, men forutsetter ganske godt underlag. Gode stier, grus- eller asfaltvei er optimalt. På dårligere stier kan en kombinasjon av bæring og trilling være aktuelt.

For å trille trenger du en kajakk- eller kanotralle. De er ganske like, men kanotrallene er ofte litt kraftigere. Hvis de har bred akselavstand velter de ikke så fort, men du må til gjengjeld ha bredere sti. Velting unngås lett ved at man er to stykker som triller. Det er svært viktig med gode festeremmer, slik at ikke kajakk/kano forskyver seg på trilla.

Er du alene kan kajakk/kano festes direkte bak på redningsvesten med karabiner. Fest da trilla slik at snuta på båten trekker litt nedover. Hvis det da i tillegg er litt nedover (og det er det jo ofte – da vi padler medstrøms), så går trillingen som en lek!

Her er kajakken på tralle.

Når du padler kan tralla ligge ferdig til bruk i kanoen. De fleste kajakker har et rikholdig utvalg av festestrikker på dekk, og der kan du ha tralla fastmontert. Særlig hvis du ofte har bruk for den. Hvis den er sjeldnere i bruk, så pleier det å være plass til hjulene bak der du har beina. Resten av tralla kan som regel slås sammen, og puttes i ett av de vanntette skottene.

Tralla plassert under strikkene på kajakken.Jeg pleier å ha tralle opp-ned bak på kajakken. Festeremmene har jeg bak setet (husk at de er festet i tilfelle du går rundt). Ved trilling setter jeg på tralla i vannet. Da slipper du å løfte på en kajakk på 40-50 kilo (inkludert bagasjen blir kajakken tung). På sand og svaberg er det så bare å trille kajakken ut av vannet. Samme prosedyre kan følges når du skal sette ut igjen.

Øv gjerne litt på dette før du legger ut på tur. Gode bære- og trilleteknikker sparer deg for masse bry. Dessuten kan du oppleve mange nye og vanskeligere tilgjengelige steder ved å beherske denne teknikken. Dermed står du foran nye og gode padleopplevelser!


Disse tipsene ble publisert på adrenaline.no 26.9.2006

Denne artikkelen er hentet fra heftet "Padlegleder i sør", som beskriver 15 vann- og vassdrag helt sør i Norge.

Forsiden på "Padlegleder i sør"

Heftet ble utgitt av KOT og adrenaline.no i juni 2006.