Anmeldelse
Friluftsliv på Telemarkskysten

I sommerferien fikk vi tak i et kart over Telemarkskysten som viser hva slags friluftsliv en kan bedrive på holmer og skjær. Selv om kartet ble utgitt i 1996, er det et så godt tiltak at vi lar det få en omtale her på adrenaline.no. Kartet viser plasseringen av 118 friluftsområder langs Telemarkskysten.

Av Lars

Forside av kartFor de som ikke har Telemarkskysten helt inne, så strekker den seg fra broen over Brevik i øst (E-18 mot Oslo), og rett syd av Portør i vest (som er nordøst for Risør). Denne kyststrekningen er en perle for padlere, og kartet kan godt brukes av disse.

Kartet viser nemlig teltplasser, og det er ikke alle friluftsområdene langs kysten som er like enkle for telting. Dessverre er det ikke merket for enkel landing med kajakk, men når det er både både symbol for sandstrand og telting skulle en være godt sikret.

Denne guiden er både billig og praktisk, og burde være med enhver padler nedover telemarkskysten.Den koster bare 25 kroner!

Ved siden av å være en god guide til friluftsområdene, finner du informasjon om både Allemannsretten og Naturvernområder her. Dessuten har de trykket et utdrag av adferdsregler for statlig sikrede friluftslivsområder på kysten av Telemark, Aust- og Vest-Agder som vi gjengir i sin helhet:

Når du bruker friluftslivsområdene
på kysten må du huske følgende:

  1. Områdene skal holdes ryddige og forlates i slik stand som man selv - og andre - ønsker å finne dem. Enhver plikter å følge oppsynets anvisninger.
  2. Vis hensyn overfor landbruk og fiske som drives i områdene, f.eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen m.v.
  3. Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Utslipp fra og tømming av båttoalett er forbudt.
  4. Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. Det er kun tillatt å brenne bål på anviste plasser. I eller i nærheten av skogmark er bruk av åpen ild forbudt fra 15.4-15.9.
  5. Ved bruk av båter, seilbrett m.v. skal det vises hensyn til de som bader eller fisker. Det er forbudt å kjøre motorbåt innenfor badebøyer.
  6. Etablering av fast fortøyning på land eller i vannet er forbudt.
  7. Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.
  8. Det er ikke tillatt å telte utenom på anviste plasser.
  9. Hund må følges forsvarlig og skal føres i bånd fra 1. april - 21. august.
  10. Bruk av motorisert kjøretøy er kun tillatt på anviste steder som adkomstveg og parkeringsplasser.

I tillegg til dette gjøres det "oppmerksom på at det for enkelte friluftslivsområder kan eksistere spesielle adferdsregler".

Her er det mange gode regler, selvom vi stusser over nr. 8. Flesa, en av våre helt spesielle favoritter har ikke noe teltsymbol, og det er dermed mulig at vi har brutt reglene. Vi får heller komme tilbake til dette, men uansett - vis hensyn! Ikke sett spor etter deg!


Denne anmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 7.9.2005

Kart:
"Friluftsliv på TELEMERKSKYSTEN"
1:35 000

Utgitt av Miljøvernavdelingen i Telemark og Direktoratet for Naturforvaltning i juni 1996.

Vi kjøpte kartet på Turistinformasjonen i Langesund, og så det også på Turistinformasjonen i Porsgrunn.

Se også artikkelen "Vett og uvett" her på adrenaline.no.