Bokanmeldelse:
Kystguiden til Skagerakkysten

Vi har tidligere anmeldt "Kystguiden for Telemark" av Gardåsen her på adrenaline.no. Nå har han fått med seg åtte andre forfattere, og i begynnelsen av juni kom boka om hele Skagerakkysten. Fra Oslofjorden og helt til Åna-Sira. Dette er et oppslagsverk du ikke kan være foruten, men som nesten er for fin og dyr til å ha i kajakken!

Av Lars

BokcoverDet er vel ikke til å undres over at innholdet for Telemarks vedkommende er mye likt som i boka om Telemark. Men, her er det MYE mer på hver side. Både Vestfold, Aust- og Vest-Agder er behørig beskrevet av de 9 forfatterne.

Boken er breddfull av kulturhistorie, gamle og nye bilder, faktabokser, beskrivelse av byer og tettsteder på strekningen med mere.

Da adrenaline.no har hovedbase i Kristiansand, har vi mange ganger padlet, seilt og moret oss ved Møvig. Her ligger det en festning, og denne er beskrevet over en hel side i boka. Stedet blir beskrevet som verdens beste havn, og kalles "Indre Flekkerøy havn". Dette var nemlig Christian IV foretrukne havn, fordi her kunne hele orlogsflåten få plass. Dessuten var det gode ut- og innseilingsmuligheter både for østlige og vestlige vinder. Lenge var det vanlig å bruke adressen "Christiansand pr. Flekkerøy", men når dampskipene kom på slutten av 1800-tallet så begynte havnen å utspille sin rolle.

Øst for innseilingen til Kristiansand finner vi Grønningen fyr. Om dette får vi vite at det ble tent i 1878, og var ett av de første betongfyrene i Norge. Stasjonen ble drevet som familiestasjon, men i forbindelse med at det ble installert tåkeanlegg i 1919, ble det også reist en egen bolig for fyrassisten, med maskinhus i underetasjen. I tillegg var det uthus og naust.

Grønningen ligger utsatt til, og havneforholdene har aldri vært gode (vi kan underskrive på dette vi som har padlet rundt....) Dyrkbar jord finnes overhodet ikke på den blankskurte holmen. I begynnelsen gikk fyrbetjeningens barn på skole på Randøyene, men etter hvert som barneflokken vokste, ble det ansatt en egen guvernante som drev skole på fyret. På det meste var det 11 barn på Grønningen. På 1960-tallet besto bemanningen av en fyrmester, to betjenter, pluss en reserveassistent som vikarierte 6 mnd i året. Først i 1980 ble fyret automatisert og avfolket. Det er i dag mulig å overnatte der ute. Agder Kystlag disponerer fyret mot å vedlikeholde det.

Slike historier er det 1136 oppslagsord for, og bak i boka finnes kart med nummerering slik at det er lett å finne frem. Et praktverk for enhver som er interessert i Skagerakkysten, men kanskje litt for stor, tung og dyr til å ha med i kajakken. Men, fin å drømme seg bort med i hjemmets lune arme...


Denne bokanmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 29.8.2003

Øyvind Bjorvatn * Jarle Bjørklund * Jo van der Eynden * Tor Kjetil Gardåsen * Hans Roald Hanssen * Øyvind Rosenvinge * Frans-Arne Stylegar * Per Thoresen * Einar Wexelsen

"KYSTGUIDEN - Skagerakkysten"

Thure Forlag
398 kroner
416sider
ISBN 82-91634-04-1