Bokanmeldelse:
Norsk fjellsport gjennom 200 år

NTK - Norsk Tindeklubb - er viden kjent for fjellsportbøker. De er blitt attraktive samleobjekter, og de eldste er vanskelig tilgjengelige. I år er NTK 100 år, og har i den anledning tt ut en ny jubileumsbok. Her tar de for seg fjellsportens historie gjennom de siste 200 årene. Denne gangen har de valgt et stort gavebokformat, og du kan se frem til mange timer i godstolen!

Av Lars

Ærlige som vi er, så innrømmer vi allerede at boka ikke er lest fra perm til perm. Vi legger likevel ut en anmeldelse før sommeren, da dette helt klart er flott sommerlektyre.

For de som lurer på hvilket fjell som pryder forsiden. Det er selvsagt Norges nasjonalfjell: Stetind.

BokcoverBoken starter med kapittelet "Norske tinder oppdages - 1820-1860". Dette etterfølges av "Den klassiske epoke - 1860-1908". Her hører Heftye og Slingsby naturlig hjemme, og det er også geografiske kapitler om Romsdalen, Sunnmøre og Nord-Norge. Litt om nordmenn i Himalaya er det også blitt plass til. Der var vi allerede i 1907!

Så fortsettes det med "Gullalderen - 1908-1930". Grunnen til at man her starter med 1908 er selvsagt at det var dette året NTK ble stiftet. Jubileumsbok kom allerede i 1914. Neste kapittel begynner med bolteklatringen, og heter "Den nye tid - 1930-1955". Her er det også et underkapittel om ulykker i fjellet. Utviklingen skyter fart, og neste kapittel heter "Den moderne tid - 1958-2005". Dette kapittelet starter med "Utvikling av utstyr og teknikk", og har mange underkapitler om steder i Norge. Her er det også et underkapittel om "Kvinner på topp".

Praktboken rundes av med "Endelig på toppen", og dermed kan redaksjonskomitéen dra til fjells igjen. Den har bestått av:

  • Hasse Eriksen (red)
  • Egil Fredriksen
  • Ralph Høibakk
  • Helge Kolrud (red)
  • Pål V. Schage

Innad i miljøet har boka ført til diskusjoner. Bladet Norsk Klatring hadde et lengre leserinnlegg fra en som påpekte billedbruken og feil fotografer til bilder. adrenaline.no har også mottatt en e-post der det blir påpekt "feil" og uteglemmelser i boka. Dette har vi ikke hatt noen mulighet til å sjekke opp.

Uansett står boka frem som et praktverk. Klatrere på dette nivået er individualister med meningers mot, og det er ikke overraskende at de har forskjellige oppfatninger av hva som er vikitg, hvem som bør med osv. Vi andre kan uansett kose oss med flotte bilder, levende tekster og drømmer om nye turmål. For egen del har vi satt opp Falketind på ønskelisten for sommeren...

Boken er allerede i ferd med å bli et samleobjekt, og føyer seg til de andre utgivelsene fra NTK. Vel blåst!

Gult punkt
Denne anmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 26. juni 2008.

Norsk Tindeklubb (2008):
Norsk fjellsport gjennom 200 år
Andresen&Butenschøn
ISBN 978-82-7981-052-0

Norsk Tindeklubb har selvfølgelig egen hjemmeside. Her kan du lese mer om organisasjonen, og inntil nylig bestille boka. I dag ligger det en link til Sportsnett der, men de har ikke flere bøker igjen...
En oversikt over tidligere utgivelser av "Norsk fjellsport" finner du her. Kanskje vi kunne oppfordre NTK til å gjøre de elektronisk tilgjengelige?