Bokanmeldelse
Breboka - håndbok i brevandring

Våren og sommeren er her - og dermed også storsesong for brevandring. Breen ligger jo der hele året, men det er når snøen går at en virkelig får se de fantastiske blåfargene og sprekkene i breen.

BrebokaAv Lars

Brevandring er ikke bare en fantastisk naturopplevelse, det kan også være forbundet med fare. Derfor er det viktig både med teori og praktisk veiledning. Både DNT og andre gir brekurs, og mange av disse kursene har "Breboka - Håndbok i brevandring" på sitt pensum.

Boka går veldig konkret til verks, og i de første kapitlene lærer du litt om breutstyr, knuter, bevegelsesteknikk, sikringsteknikk og kameratredning. For de som har drevet litt med klatring før, vil mye av dette være kjent stoff.

Boken avsluttes med kapitlene: orientering på bre, sporløs ferdsel, brelære og alpine farer. Summa summarum får du altså en bred - med ikke altfor dyptprøyende innføring i brevandring etter å ha gått igjennom de drøye 150 sidene.

Boka kommer i plastperm, og tåler derfor godt å blitt tatt med ut på breen. Det er nemlig der det skjer. En kan ikke lære seg å gå på bre gjennom ei bok - erfaring må til. adrenaline.no har samlet noen pekere til kursholdere til høyre - kom gjerne med tips hvis du vet om noen flere som burde stått på lista!

Ha en fin bresommer!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 20.5.2001

 

Nyttige linker:

Prosjekt Villmark
DNT
DNT-Fjellsport
Fjellsport DNT OA
Jostedalen Breførarlag
Breheimsenteret
fjellsiden.no

Boka er utgitt av DNT-Fjellsport, og kan kjøpes via DNT.
ISBN: 82-995195-0-0