Bok
Når uhellet er ute

I boken "Når uhellet er ute - Metoder for kameratredning på klatrefjell" får du en grundig innføring i temaet. Forfatteren, Geir Grimeland, har klatret siden 1980 - og har dermed lang erfaring i gamet.

Cover på klatrebokAv Lars

Undertegnede har et innføringskurs i uteklatring med kameratredning som bakgrunn for denne anmeldelsen. Dermed har jeg liten mulighet til å si om forfatteren "velger rett" i forskjellige situasjoner.

På den annen side har jeg litt kjennskap til førstehjelp, og det er nettopp dette boken begynner med: "Førstehjelp ved klatreulykker". Dette kapittelet gir inntrykk av en som virkelig kan sine ting. Dette, og at boka brukes som basislitteratur i Bregruppa til DNT og Norges Klatreforbund, borger for god kvalitet på resten av stoffet også.

Førstehjelp ved klatreulykker skiller seg ikke noe særlig fra annen førstehjelp. En kropp er jo en kropp. Likevel ble undertegnede virkelig oppmerksom på kroppsvarme ved gjennomlesning. Flere ulykker er skissert (både virkelige og situasjoner lagd for anledningen), og de fleste viser at å ta vare på kroppsvarme er utrolig viktig.

Så fortsetter boka med valg av utstyr, knuter og basismetoder. Disse kapitlene tar utgangspunkt i helt ordinært klatreutstyr - det er ikke noe fancy spesialdippedutter her.

Så spesieliseres det videre, men "Frigjøring fra standplass", "Omkobling", og beskrivelse av to ulykker. En fra Store Skagastølstind, og en annen fra Søndre Trolltind. Dette er sterk lesning...

Den siste delen tar for seg "Metoder for omplasserng av skadd person", før boka avsluttes med litt om den alpine fjellredningstjenesten.

Boka ga en veldig god repitisjon av det jeg engang lærte. Likevel er det kun praksis som teller ved kameratredning, og en bok kan aldri erstatte dette!

adrenaline.no gir boka sine beste anbefalinger, og dere kan kjøpe den direkte fra Norges Klatreforbund sine nettsider.


Denne anmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 11.1.2001

Bok:

Grimeland, Geir (1997):
"Når uhellet er ute -
Metoder for kameratredning i fjell"

ISBN: 82-91584-02-8

Bokens innledning:

Climb if you will
but remember
that courage
and strength
are nought
without prudence
and that a
momentary negligence
may destroy
the happiness
of a lifetime.
Do nothing in haste;
look well to each step;
and from
the beginning
think what may
be the end.

Edward Whymper