Gradering teknisk klatring

Beskrivelsene er hentet fra boka "Antarktis Rondespiret" av Ivar Erik Tollefsen

Grad A0
Utstyret brukes for å vinne høydemetere, men taustiger er som regel unødvendig. Mesteparten av taulengden går kanskje i fri, men man er nødt til å belaste sikringene noen steder.

Grad A1
Lett teknisk klatring. Sikringene er lette å plassere og solide. Taustiger som regel nødvendig.

Grad A2
Moderat teknisk klatring. Gode sikringer, men ofte tungvint å plassere. Kan innebære ett par dårlige plasseringer over gode sikringer.

Grad A3
Hard teknisk klatring. Mange suspekte sikringer/plasseringer på rad, men flere gode sikringer som kan holde et fall finnes på taulengden (50m). Fallpotensiale opp til 20 meter. Sikringer vanskelige å finne og plassere. En taulengde kan ta flere timer å lede.

Grad A4
Seriøs teknisk klatring. 30-40 meters fallpotensiale med utsikt til stygg landing er vanlig. Lange passasjer med sikringer som kun holder kroppsvekten. Fare for alvorlige skader ved fall.

Grad A5
Ekstrem teknisk klatring. Ingen sikringer på taulengden som holder et fall. En full dag må som regel til for å fullføre en taulengde (50m). Klatreren må kjempe med konstant fryk og usikkerhet over lang tid.

Grad A6
GALSKAP. A5 klatring over dårlig standplasser som kan løsne ved fall. Dødstrusselen er konstant og reell.


Denne siden ble lagt ut på adrenaline.no 26.1.2001