Gradering av nedoverbakker på ski

Beskrivelse er hentet fra Fri Flyt nr 3/2000

S0
Flatt terreng, for eksempel en golfbane.

S1
Slakt terreng, nybegynnerbakker i skianlegg.

S2
25 graders helning.

S3
Opp til 35 graders helning, og terreng som krever presis skikontroll. Ekspert-løyper i ski-anlegg.

S4-
Nedkjøringer med helning mellom 35 og 45 grader, med trygge fallsoner og uten spesielle faremomenter.

S4
Linjer med helning på mellom 35 og 45 grader, hvor fall kan være farlige og med enkelte passasjer med spesielt krevende terreng.

S4+
Nedkjøringer like under 45 grader, som er vedvarende bratte, hvor fall vil få alvorlige følger og hvor det er en mengde krevende passasjer.

S5-
Linjer som her en vedvarende helning i overkant av 45 grader.

S5
Nedkjøringer med helning mellom 45 og 55 grader. Du er heldig om du overlever et fall.

S5+
Linjer med helning omkring 55 grader. Fall er forbudt.

S6
Linjer som er vedvarende brattere enn 55 grader. Konsekvenser av fall unødvendig å nevne.

S7
60 graders helning.


Denne siden ble lagt ut på adrenaline.no 26.1.2001

Eksempler:

Kongskrona (S2)
Såtbakkkollen (S1-S2)
Dronningkrona (S1-S2)
Innerdalstårnet (S4)
Store Trolla (S5)
Nordre Trolla (S3-S4)
Storsalen (S2)

(Kilde: Fri Flyt nr 3/2000)