Friklatring

Beskrivelsen av de forskjellige gradene er hentet fra boka "Klatring" av Jon Gangdal.

Grad 1:
En mellomting mellom Karl Johans gate og Besseggen.

Grad 2:
Svært enkelt. Mange gode tak å velge i. Sjelden særlig bratt eller luftig.

Grad 3:
Fremdeles ganske rikelig med tak som kan brukes på forskjellig måte. Kan være bratt og luftig, men da er gjerne takene tilsvarende store og gode.

Grad 4:
Valgmulighetene blir færre, men takene er fremdeles ganske gode og du kan variere bruken av dem. Balanse og styrke kan bli satt på prøve. Kan være både bradd og luftig. Vedvarende 4+ kan være tungt.

Grad 5:
Avhengig av å finne de riktige takene, som kan være små og stille krav til både fingerstyrke, balanse og dynamikk. Ofte bratt og luftig. Det er på 5-nivå du virkelig begynner å få følelsen av å gjøre det umulige mulig.

Grad 6:
Helt avhengig av å finne de riktige takene, riktig tyngdeoverføring og god balanse. Takene er ofte så små at du enten må være bra fingersterk, eller bevege deg veldig dynamisk for å komme opp.

Grad 7:
Ytterst få muligheter i valg av tak. Krever stor fingerstyrke, god balanse og dynamiske bevegelser. Krever regelmessig trening. Vedvarende 6'ere uten hvile blir ofte gradert 7.

Grad 8:
Enda mer vedvarende enn 7. Stiller store krav til akrobatiske ferdigheter, og du både trener og lever som en toppidrettsutøver.

Grad 9:
Bare et fåtall klatrere greier det.

Grad 10:
Nærmer seg opphevelse av tyngdekraften.


Denne siden ble lagt ut på adrenaline.no 26.1.2001

"Det sier seg selv at gradering i noen grad må bli subjektiv. Selv om flere som har klatret samme rute er enige om at en passasje for eksempel er en 4'er, er det ikke sikker at den er så lett for deg. Andre steder kan det være omvendt."

Jon Gangdal i boka "Klatring" på side 154.

Klatrere i alle land er store individualister, og det er muligens årsaken til at de fleste land har egne graderingssystemer.
adrenaline.no har hentet en relativt omfattende konverteringstabell fra boka "Antarktis Rondespiret" av Ivar Erik Tollefsen.
Se forøvrig under lenker på graderingsforsiden.