Bokanmeldelse
Norske fyr - en kulturskatt

I arbeidet med "Padleguide for Vest-Agder" var vi innom en del av fyrene, og dette er svært interessante steder. Når vi nå padler østover for å lage ny guide, så dukker det opp nye fyr. For å få påfyll for denne interessen fikk vi tak i boka "Norske fyr - ei reise langs kysten", og her er det beskrivelser av fyr fra hele landet. Er du gira på fyr, så er dette ei bok du ikke kommer utenom!

Av Lars

CoverBoka begynner med kapittelet "Fyret - fakta og fascinasjon", hvor vi får et lite innblikk i historien bak fyrene. I Norge strekker historien seg bakover til 1650 på Lindesnes, mens fyrhistorien internasjonalt strekker seg helt tilbake til år 280 f.Kr. Det var det 200 meter høye Faros-fyr som ligger i Egypt som ble bygget da. Det kunne ses hele 70 kilometer unna!

Deretter begynner forfatteren - Ove Arne Olderkjær - med fyrene i nord, og beveger seg sydover. Han har gitt plass til 30 fyr, og det er jo ikke så mange i den store sammenhengen. Bak i boka har han listet opp 207 fyr, og i listen fra Kystverket opereres det med 210 fyr. Noen av disse er antagelig revet, og har da kun historisk interesse.

I Vest-Agder har Olderkjær funnet plass til Lista, Lindesnes, Hatholmen og Oksøy. Vi savner selvsagt Søndre Katland, som er et værhardt fyr utenfor Farsund. Det står dessverre og forfaller, og vi håper det kan ta slutt! Også Grønningen fyr i Kristiansand er utelatt, og her er det jo til og med muligheter for overnatting for hvem som helst! Heldigvis har vi nettsiden fyr.no, der du kan få oversikt over alle fyr med overnattingsmulighet.

Alle fyrene er beskrevet med posisjon, bilde og tekst. I teksten er det redegjort kort for historien, og noen spesielle begivenheter. Det er mange steder som frister til et besøk!

Til slutt går han igjennom hvilke fyrtyper vi har, og utviklingen i Norge. Boka avsluttes med kildehenvisninger, men det viser seg at mange av disse er vanskelig tilgjengelig.

En flott bok, som helt klart er med på å holde fyrbevisstheten levende! Fyrene er kulturhistoriske skatter, og vi håper at de aldri slukker. Selv om satellitter og datamaskiner har gjort de overflødige...

Blå strek
Denne bokanmeldelsen ble publisert på adrenaline.no 11.4.2008.

Olderkjær, Ove Arne (2004):
Norske fyr - ei reise langs kysten
Samlaget

Fyrlinker:

Norsk fyrhistorisk forening
Miljøstatus i Norge: Fyrstasjoner
Kart hos Kystverket (her kan du velge veldig mye forskjellig - blant annet å få vist fyr og merker)
Norwegian Lighthouses (en engelsk side der vi vil publisere bilder av fyr, og legge ved litt tekst på engelsk. Siden ble opprettet 10. april 2008, og er på langt nær ferdig.)

Relaterte artikler

Stemninger fra fyr i sør (masse bilder)
Panorama: Søndre Katland fyr