Foredrag
Mennesket og bevegelsen

Halldor Skard har skrevet diktet "Det hele mennesket griper gleden i bevegelsen". Gjennom årene har vi fått en del bilder som passer dette diktet, og dermed var saken klar: Vi lager et foredrag som veksler mellom bilder og verselinjer. Det resulterte i 39 lysbilder, der halvparten er bilder - og halvparten tekst. Vi håper det kan inspirere til - ja nettopp: BEVEGELSE!

Av Lars

Ingunn på telemarkskiNettstedet naturliv.no publiserte diktet til Skard for en tid tilbake. Diktet er nok ikke av de beste til Skard, men det er utrolig fascinerende å se på alt han klarer å koble til bevegelse. Gjennom bevegelse sier og gjør vi veldig mye, selv om vi ikke tenker på det sånn til daglig.

Vi har valgt ut mest klatrebilder, men også andre bilder har fått plass mellom verselinjene. Kanopadling, isbading, og telemarksstil er andre bevegelsesaktiviteter som er funnet verdige. Det skulle i det hele tatt være noe for enhver smak.

Til slutt vil vi oppfordre deg til å bevege deg, og gjennom det bli et helt menneske!

Foredraget finnes både som web-versjon og som PowerPoint-versjon. Se spalten til høyre.


Dette foredraget ble publisert på adrenaline.no 18.3.2004

Versjoner:
Web-versjon (HTML) av foredraget finner du her, mens her er det PowerPoint-versjon (.ppt)