%FLASH%
Bjørne padler Kristiansand - Oslo 2007
Foto: Bjørne Jortveit
#020000
#040000
#E9E7E7
#0000FF
#800080
#00BAFF
.jpg