Fra Kristiansand - Kragerø sommeren 2003
Foto: Lars Verket

F1010001 F1010002 F1010004 F1010009 F1010017
F1010018 F1010019 F1010020 F1010021 F1010022
F1010024 F1010025 F1010026 F1010028